Informatiecentrum

Deactiveren of verwijderen

Hoe deactiveer of verwijder ik mijn account? #

Wij vinden het altijd jammer als je bij ons weg wilt, maar het is natuurlijk wel mogelijk.


Deactiveren #

Je kunt ervoor kiezen om je account te deactiveren. Dit houdt in dat je account op niet actief komt te staan. Mocht je in de toekomst weer gebruik willen maken van je account, dan kunnen wij het account weer op actief zetten. Jouw gegevens etc. blijven op deze manier bewaard in ons systeem.


Definitief verwijderen #

Als je het account definitief wilt verwijderen, kun je het in de toekomst niet meer activeren. Al jouw gegevens worden dan ook bij ons verwijderd.

Zowel bij de deactivatie als verwijdering kun je ons een e-mail sturen naar contact@info.caribischfun.com met het verzoek tot deactivering of verwijdering. Binnen 24 uur zullen wij dan jouw account aanpassen of verwijderen.


Kan Caribisch Fun mijn account deactiveren? #

Caribisch Fun kan op eigen initiatief je account beperken, schorsen of deactiveren. Je account kan worden gedeactiveerd of geschorst als gevolg van een probleem dat is gemeld aan de klantenservice. Veiligheid en beschaafdheid is belangrijk en wordt op alle manieren zo goed mogelijk gewaarborgd. Als er een melding of klacht binnenkomt waar jouw account bij betrokken is, kan ervoor gekozen worden het account te beperken, schorsen of deactiveren.

Iedere klacht of melding wordt serieus genomen, uitgezocht en waar nodig worden er passende maatregelen getroffen.

In de meeste gevallen word je op de hoogte gesteld van eventuele maatregelen tegen jouw account, maar er kan een situatie zijn waarbij we actie ondernemen zonder vooraf kennisgeving.

Als je account is gedeactiveerd of geschorst, kunnen openstaande of geaccepteerde reserveringen van jou als gast worden geannuleerd. Je hebt geen recht op compensatie voor de reserveringen die als gevolg van je schorsing geannuleerd zijn. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats.