Informatiecentrum

Item aanpassen

Om een item aan te passen moet je inloggen in jouw account en naar “Mijn items” gaan.

Hier vind je een overzicht van jouw item(s). Onder elk item staat een menu zoals op de onderstaande afbeelding is te zien:

Om een item te bewerken klik je op het eerste ‘potlooticoontje’. Je kunt hier de omschrijving, huisregels, foto’s, prijzen, extra kosten etc. aanpassen.

Vergeet niet om na een wijziging op de knop ‘Wijzigingen opslaan’ te klikken. De wijziging zal beoordeeld worden en na goedkeuring staat het item met jouw wijzigen weer live. Dit heeft geen invloed op de bestaande reserveringen.