Informatiecentrum

Annuleren door noodgeval

Kan ik annuleren door een noodgeval? #

Accommodatie: Wanneer je als aanbieder een reeds betaalde reservering annuleert door een noodgeval, dan zullen wij dit verder met de gast afhandelen zodat hij of zij ergens anders kunnen reserveren. Onder een noodgeval wordt onder andere verstaan een situatie die een onmiddellijk risico vormt voor de gezondheid, het leven, eigendommen, zoals overlijden of het afbranden van de accommodatie.

Wanneer er geen sprake is van een noodgeval zal de verschuldigde commissie van deze reservering verrekend worden bij een volgende uitbetaling van een andere reservering.

Tours/Activiteiten: Wanneer je als aanbieder een reeds betaalde reservering annuleert door een noodgeval of overmacht waardoor de tour of activiteit niet uitgevoerd kan worden, dan dien je als aanbieder dit met de gast via het berichtencentrum te communiceren. Te allen tijde dien je als aanbieder met de gast contact op te nemen via het berichtencentrum om een andere datum met de gast overeen te komen om alsnog de tour of activiteit uit te voeren. Als dit niet mogelijk is dan zal er beoordeeld worden of er sprake is van dusdanig overmacht, zoals noodweer of bosbranden, dat de verschuldigde commissie van de reservering wordt kwijtgescholden.

Omdat het belangrijk is dat de gasten vertrouwen hebben in jou als aanbieder, worden annuleringen vanuit de aanbieder door Caribisch Fun nagekeken en waar nodig kan er een boete opgelegd worden. Een reservering accepteren betekent dat de gast er op mag vertrouwen dat alles goed geregeld is en dat een reservering niet zomaar geannuleerd kan worden.


Wil je de gast een bericht sturen? #

  1. Log in op jouw account.
  2. Ga naar ‘Reserveringen’ en dan de betreffende reservering die is geannuleerd.
  3. Klik op het “Chat” icoon om een bericht te sturen naar de gast.
  4. Je kunt de gast vragen om opnieuw te reserveren.